Bruker marka analiz cihazları birçok metal uygulamasında hassas ve güvenilir analiz imkanı sunmaktadır.

Teklif Al

Bruker marka optik emisyon spektrometre cihazları demir&çelik, alüminyum, bakır ve çinko materyaller haricinde birçok metal alaşımında da kullanılabilmektedir. Özellikle CCD dedektörlü ve 10 adet baz materyal programı içerebilen Q4 TASMAN model cihazımız Nikel, Titanyum, Kobalt, Kurşun, Kalay ve Magnezyum bazlı materyaller için de hassas kimyasal analize imkan tanımaktadır.

S1 TITAN model el tipi XRF cihazlarımız Mg-Bi elemental aralıkta birçok metal alaşımını tahribatsız ve yerinde analiz etme imkanına sahiptir.